Privacy Statement

Freena Holding B.V. h.od.n. Judicap

Freena Holding B.V.  h.o.d.n. Judicap (hierna: Judicap) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27304039 en is gevestigd aan Meester A.J. Lansstraat 36 (4152EZ) te Rhenoy. In dit document wordt uitgelegd hoe Judicap omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Judicap de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Inleiding

Judicap meldt hieronder hoe zij omgaat met via de website judicap.com verkregen persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Judicap heeft de mogelijkheid persoonsgegevens van klanten, bezoekers en gebruikers van judicap.com te verwerken. Men moet daarbij denken aan aankoopgegevens, NAW-gegevens en tevens gegevens voor het plaatsen van pre-orders van nog niet verschenen (e-)boeken.

Doeleindenverwerking

Judicap verwerkt de door haar klanten verstrekte persoonsgegevens op een zodanige manier dat zij kan voldoen aan het door haar klanten gewenste serviceniveau. Zo worden uw persoonsgegevens gebruikt voor (1) Het beheren van uw account op judicap.com of bij een van onze fysieke verkooppunten (2) Het, indien nodig, kunnen versturen van een factuur ten behoeve van de betaling van een bestelling (3) Het verzenden van nieuwsbrieven en (4) Het verwerken van bestellingen voor leden van studieverenigingen.

Omgang met persoonsgegevens en data

Judicap maakt ten behoeve van haar automatisering gebruik van partijen die in opdracht persoonsgegevens kunnen bewerken. Dit is exclusief voor intern gebruik. Persoonsgegevens zullen door Judicap nooit aan derden worden verstrekt. Uitzondering is als de overheid vraagt om gegevens ten behoeve van een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Judicap heeft voldoende maatregelen genomen ter bescherming van opgeslagen persoonsgegevens. De databases waarin persoonsgegevens worden opgeslagen voldoen aan de wettelijk voorgeschreven beveiligingseisen en zijn alleen toegankelijk voor die medewerkers van Judicap die vanwege hun functie toegang tot deze gegevens moeten krijgen. Uw persoonsgegevens worden daarnaast verwerkt in een beveiligde omgeving die is voorzien van een SSL-certificaat.

Aanpassing en verwijdering persoonsgegevens

Judicap biedt haar klanten verschillende manieren om persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Daarnaast kan Judicap zelf op verzoek (mondeling of schriftelijk) dezelfde taken verrichten.

Nieuwsbrieven

Iedere Nieuwsbrief die Judicap per e-mail verstuurt bevat een link waarmee men zich uit kan schrijven. Uiteraard kan Judicap dat zelf voor u doen naar aanleiding van een mondeling of schriftelijk verzoek.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 8 juni 2022